GLOBAL PRO GALLERY

Shin Yamagishi

ดูโปรไฟล์

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0

เลนส์ถ่ายภาพ High-grade พื้นผิวเคลือบด้วยโลหะ พัฒนาโดยการรวมเทคโนโลยีอันล้ำหน้าของเลนส์ เข้ากับฝีมือการผลิตอันประณีต.

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ EC